gioithieu1

Quy trình thiết kế

Để có được một hồ sơ thi công hoàn chỉnh, công ty và khách hàng sẽ từng bước theo quy trình sau:

Untitled-1

Quy trình thi công

Chuẩn bị chu đáo mọi công tác là rất quan trọng trong quá trình thi công.

Untitled-1

Những điều cần lưu ý

Để tránh những lỗi, sai sót trong quá trình thiết kế và xây dựng.

Untitled-1

Hợp đồng tham khảo

Dưới đây là mẫu hợp đồng công ty đã soạn thảo đầy đủ, khách quan

Untitled-1

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG VỀ CÔNG TY

HINH-6

HINH-5

HINH-4

HINH-3

HINH-2

HINH-1

Untitled-1